Hizmetler

MAGİÇE - Magnetik Teknolojiler, geniş bir üretim ve karakterizasyon alt yapısına sahiptir. Bu alt yapı kapsamında müşterilerimizin projelerinde ihtiyaç duyduğu üretim ve karakterizasyon süreçleri bünyemizde hızlı ve sorunsuz bir şekilde, kalite standartlarına uygun olarak üretilmektedir.

MAGİÇE - Magnetik Teknolojiler, alt yapısı ve alanında uzman personeli ile aşağıdaki konularda hizmet ve danışmanlık vermektedir.

1. Üretim Hizmetleri
 

1.1 - Külçe Üretimi

1.1.1 - Ark Fırını

4.1.1 Ark Fırını.png

1.1.2 - Vakum İndüksiyon Fırını

4.1.1 Vakum İndüksiyon Fırını.jpg

Not: Malzeme kapasitesi malzemeye göre değişiklik göstermektedir.

1.1.3 - HIP

4.1.1 HIP.jpg

Not: Malzeme kapasitesi malzemeye göre değişiklik göstermektedir.

1.1.4 - CIP

4.1.1 CIP.jpg

1.1.5 - Hidrolik Pres

4.1.1 Hidrolik Pres.jpg

1.1.6 - Katıhal Reaksiyonu (Vakumlu Sinterleme Fırını)

1.1.7 - Katıhal Reaksiyonu (Kutu Tipi Fırın)

1.2 - Nanoparçacık Üretimi

1.2.1 - Gezegensel Öğütme Sistemi

4.1.2 Gezegensel Öğütme Sistemi.jpg

1.3 - İnce Film Üretimi

1.3.1 - Manyetik Saçtırma Sistemi

4.1.3 Manyetik Saçtırma Sistemi_düzenlen

1.4 - Nanoserit Üretimi

1.4.1 - Eriyik Eğirme Sistemi

4.1.4_Eriyik_Eğirme_Sistemi.png

1.5 - Yüksek Sıcaklık Isıl İşlem Uygulamaları

1.5.1 - Yüksek Sıcaklık Fırınları - (Vakumlu Sinterleme Fırını)

4.1.5 yüksek sıcaklık fırınları(vakumlu

Not: Malzeme kapasitesi malzemeye göre değişiklik göstermektedir.

1.5.2 - Yüksek Sıcaklık Fırınları - (Kutu Tipi Fırın)

4.1.5 yüksek sıcaklık fırınları (kutu ti

1.5.3 - Hidrojenlendirme İşlemleri - (HDDR)

4.1.5 Hidrojenlendirme İşlemleri – HDDR.

Not: Malzeme kapasitesi malzemeye göre değişiklik göstermektedir.

1.6 - Kaplama ve Şekillendirme İşlemleri

1.6.1 - Kaplama Cihazı 

4.1.6 Kaplama.png

1.6.2 - Elmas Kesici

4.1.6 Elmas Kesici.jpg

1.7 - Mıknatıslandırma İşlemleri (Mıknatıslandırma Cihazı ve Manyetik Alan Altında Pres)

1.7.1 - Mıknatıslandırma Cihazı

1.7.2 - Manyetik Alan Altında Pres

 
2. Malzeme Karakterizasyonu

2.1 - Kompozisyon Analizi

Malzemelerin kompozisyon analizi yapılarak malzemelerin içeriği belirlenebilmektedir.

2.1.1 - SEM-EDX

4.2.1 SEM.jpg

Not:  SE (Secondary Electron)  -  BSE (Back Scattered Electron)  -  EDX (Energy Dispersive X-Ray)

2.1.2 - TEM-EDX

2.2 - Yapısal Karakterizasyon

4.2.1 TEM.png

2.2.1 - X-Işını Toz Kırınımmetresi (XRD)

Malzemelerin kristal yapıları, örgü parametreleri ve parçacık büyüklükleri belirlenebilmektedir.

4.2.2 XRD.jpg

2.3 - Yüzey Karakterizasyonu

2.3.1 - AFM, MFM, EFM

İnce Film, nanoparçacık, polimer, yarı iletken ve sıvı örneklerin yüzey morfolojileri incelenmektedir. Malzemelerin manyetik ve elektriksel özelliklerinin incelemesi yapılmaktadır.

2.3.2 - SEM

Katı ve toz numunelerin yüzey analizleri yapılmaktadır.

4.2.1 SEM.jpg

Not:  SE (Secondary Electron)  -  BSE (Back Scattered Electron)  -  EDX (Energy Dispersive X-Ray)

2.4 - Manyetik Karekterizasyon

2.4.1 - VSM

Toz, hacimsel, ince film ve nanoparçacık örneklerin sıcaklığa ve manyetik alana bağlı mıknatıslanma ölçümleri yapılmaktadır.

4.2.4 VSM.jpg

2.4.2 - PPMS

Toz, hacimsel, ince film, nanoparçacık örneklerin, manyetik, elektriksel ve ısısal özellikleri ölçülebilmektedir.

4.2.4 PPMS.jpg

2.4.3 - Gaussmetre

Manyetik özellik gösteren malzemelerin etrafındaki manyetik akı yoğunluğu (T) ölçülebilmektedir.

4.2.4 Gaussmetre.png

2.5 - Termoelektrik ve Elektriksel Özellikler

2.5.1 - Seebeck Ölçüm Sistemi

Hacimsel örneklerin ve ince filmlerin, Seebeck katsayısı, elektriksel direnç değeri ve elektriksel iletkenlik değerleri sıcaklığa bağlı olarak ölçülebilmektedir.

4.2.5 Seebeck Ölçüm Sistemi.jpg
 
3. Mühendislik ve AR-GE Hizmetleri

MAGİÇE - Magnetik Teknolojiler, sisteme özel mühendislik tasarımlarını gerçekleştirmektedir. Tasarlanacak olan sistemin gerektirdiği Ar-Ge alt yapısının oluşturulması, tasarımların yapılması ve elde edilen tasarımının üretim ve analizlerini gerçekleştirilerek nihai hedefe ulaşılır. Özellikle askeri sistemlerin gereksinim duyduğu çevresel şartlarda çalışabilecek sistemler geliştirmek adına kalite ve süreç dokümanlarını güncel tutmakla birlikte, askeri standartları göz önüne alarak sistem geliştirmeleri yapılmaktadır.

3.1 Mekanik Tasarım, Üretim ve Analiz

MAGİÇE - Magnetik Teknolojiler, sisteme ve ihtiyaçlarınıza özel çalışma yaparak gereksinimleri karşılayacak mekanik/elektromekanik tasarım, üretim ve analizler gerçekleştirmektedir. Alt yükleniciler tarafından sağlanan talaşlı imalat kabiliyeti ile üretilen ürünler, yerinde doğrulama, uygunluk belgeleri ve testler ile teslim alınarak doğrulanır ve projeye entegrasyonu sağlanır.

3.2 Manyetik Tasarım ve Analiz

MAGİÇE - Magnetik Malzemeler, kalıcı mıknatıs teknolojisinde bilgi birikimi ile 2-Boyutlu ve 3-boyutlu numerik manyetik analizlerini gerçekleştirir. Sistem ya da ürün bazında yapılan manyetik analizler ile prototip üretimine başlamadan sistemin manyetik karakteri tayin edilir. Manyetik alan analizlerinin yanı sıra, mevcut sistemlerin manyetik akı dağılımları Firmamız bünyesinde bulunan manyetik alan haritalandırma cihazıyla gerçekleştirilmektedir. Projelerinizde kullandığınız ve manyetik alan dağılımını bilmediğiniz kalıcı mıknatıslar ve çevresindeki manyetik alan değerleri, 3 eksenli hareket eden ve 3 eksende manyetik alan ölçümü yapan manyetik alan haritalandırma cihazı ile gerçekleştirilir.

3.3 Isıl Tasarım ve Analiz

Gelişen teknoloji ile birlikte küçülen cihazlar ve artan elektronik güç ihtiyacı, ısı transferi hesaplamalarını askeri ve sivil sistemlerde bir zorunluluk haline getirmiştir. MAGİÇE - Magnetik Teknolojiler, bu konudaki akademik tecrübesi ile sistemlerin ihtiyaç duyduğu ısıl tasarımlarını ve ısı transfer hesaplamalarını gerçekleştirir.

Resim2.jpg
Resim1.png
sıcaklık.jpg