Faaliyet Alanları

MAGİÇE - Magnetik Teknolojiler, uzun vadede çalışma konularını üç ana başlık altında toplamaktadır. Bu ana başlıkların haricinde mühendislik ve Ar-Ge çalışmalarıyla kısa ve orta vadeli çalışmalar da yürütmekte ve yetenek havuzunu sürekli geliştirmektedir.

Manyetik Malzemeler
 

MAGİÇE - Magnetik Teknolojiler, Kalıcı mıknatısların yerli üretimini gerçekleştirerek birçok alanda yaygın olarak kullanılan bu kritik malzemelerde dışa bağımlılığı en aza indirgemek hedefi ile üretim tesisini faaliyete geçirmiştir. Kalıcı mıknatıs üretim tesisinde ihtiyaç kapsamındaki

Nd-Fe-B

Sm-Co

AlNiCo

YIG, Ni-Zn, Mn-Zn Ferrit

malzemelerin tasarımı ve üretimi gerçekleştirilmektedir. Kalıcı mıknatıs üretim tesisi ile yüksek enerji çarpanı, farklı tersinir sıcaklık katsayıları ve farklı geometrilerde kalıcı mıknatıslar üretebilme imkanı sağlanmaktadır. MAGİÇE - Magnetik Teknolojiler, projeye ve uygulama alanına özel, standartlara uygun kalıcı mıknatıs tasarımı ve üretimi gerçekleştirmektedir.

 
Manyetik Soğutma

Manyetik soğutma teknolojisi, manyetokalorik etkiye dayanmaktadır. Manyetokalorik etki, bir manyetik malzemenin manyetik alan girdiğinde ısınması ve manyetik alandan çıktığında soğuması olarak tanımlanır. Manyetik soğutma teknolojisi günümüz soğutucularıyla kıyaslandığında yüksek verim, sessizlik, düşük bakım maliyetleri, basınçlı gaz barındırmama ve düşük boyutta üretilebilme gibi önemli özellikleriyle ön plana çıkmaktadır.

Manyetik soğutma teknolojisi dünyada pek çok araştırma merkezi ve üniversite tarafından çalışılmakta/takip edilmekte olan bir konudur. MAGİÇE - Magnetik Teknolojiler bu konuda 3 adet prototip geliştirmiş olup, manyetik soğutma konferanslarında çalışmalarını sunmaktadır.

Termoelektrik Teknolojisi
 

Termoelektrik modüller, n-tipi veya p-tipi yarı-iletken malzeme tabanlı yapılar olup termoelektrik jeneratörlerde atık ısıdan elektrik enerjisi üretiminde veya termoelektrik soğutucularda ısı pompası olarak kullanılmaktadır. Termoelektrik modüller haraketli parça içermedikleri için bakım gerektirmez, sessiz çalışırlar ve uzun ömürlüdürler.

Termoelektrik jeneratörler ve termoelektrik soğutucular; savunma sanayi uygulamaları, uzay ve uydu teknolojileri, endüstriyel uygulama alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Günümüzde özellikle askeri veya tüketici elektroniğinde kullanılan elektronik donanımlarda güç tüketimin artması ve cihazların boyutlarının küçülmesi ile oluşan ısının verimli bir şekilde uzaklaştırılması problem yaratmaktadır. Termoelektrik teknolojisi bu konuda alternatif bir çözüm olarak görülmektedir.

Üretim Şeması
Üretim Şeması