Uluslararası Paydaşlı Atıklardan Mıknatıs Üretimi Projemiz Kabul Edilmiştir

“Sustainable Recovery of Rare Earth Elements (Nd, Dy, Pr) from spent NdFeB magnets (RECMAG)” Başlıklı Projemiz 29. CORNET Çağrısı kapsamında kabul edilmiştir.


Proje, 01.01.2021 tarihinde başlayacak ve iki yıl boyunca desteklenecektir.


Projede firmamızla birlikte Almanya’dan Aachen University IME AURUBIS, EMH TECHNIK GmbH, MAGNEQUENCH GmbH, MEAB CHEMIE TECHNIK, GMB DEUTSCHE MAGNETWERKE GmbH, KONZEPT GmbH, MIMI Tech, Stifterverband Metalle e.V. Berlin (WV Metalle) firmalarının yanında ülkemizden İstanbul Teknik Üniversitesi, Arçelik, Wat motor gibi kurumlar ile birlikte yürütülecektir.


NdFeB tabanlı kalıcı mıknatıslar gelişen teknoloji ile pek çok alanda kullanılmaktadır. Günden güne önemi artan NdFeB tabanlı kalıcı mıknatısların, Neodmiyum(Nd), parasedmiyum(Pr) ve disprosyum(Dy) katkılamaları ile manyetik ve fiziksel özellikleri önemli ölçüde geliştirilebilmektedir. Avrupa komisyonunun yayınladığı raporlarda bu elementler, kritik element sınıfında yer almaktadır(European Commission, Study on the review of the list of Critical Raw Materials, 2017).


Elektronik ve elektrik atıklarının büyük kısmında kritik element içeren mıknatıslar bulunmaktadır ve günden güne bu atık mıknatısların sayısı da artmaktadır. Bu kapsamda, NdFeB tabanlı kullanılmış mıknatıslardan bu elementlerin verimli bir şekilde geri kazanımı ve buradan yeniden kalıcı mıknatıs üretimi konusu ön plana çıkmaktadır.

87 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Firmamız bünyesinde, Vakum Brazing işlemleri başarıyla gerçekleştirilmektedir. Görselde, Demir-Bakır-Demir malzemeleri birbiri ile başarıyla kaynatılmıştır. Brazing işlemi ile farklı metaller, metal-s